Svet Shiraz

Rovnako, ako je život rušný, aj 1000 a 1 nocí je plná udalostí...

Vo svete Shiraz sa s vami chceme podeliť o udalosti, vývoj, rozvoj, ceny, radosti nášho každodenného života a o všetko, čo nás napĺňa hrdosťou, veď bez vás, bez našich hostí by sa toto všetko nemohlo podariť. 

Ďakujeme vám za to!